03.12.2017. Mūžībā aizgājusi ilggadējā RSIPS direktore Tatjana Baranova.

2017.12.03. 18:59

Izsakam visdziļāko līdzjūtību visiem tuviniekiem, draugiem un darba kolēģiem.

Lasīt tālāk »

27.04.2017. plkst. 18.00 notiks vecāku sapulce (5.-8.kl.)

2017.04.21. 12:53

Lasīt tālāk »

Seminārs ‘’Izglītojamo ar speciālām vajadzībām agrīna atpazīšana vispārējās pamatizglītības iestādē"

2017.03.20. 11:28

21.03.2017.

14.00 - 16.30

‘’Izglītojamo ar speciālām vajadzībām agrīna atpazīšana vispārējās pamatizglītības iestādē’’

1.daļa

Mērķauditorija – vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas direktoru  vietnieki izglītības jomā, sākumskolas MK vadītāji

Tēma

1.Izglītības programmas un atbalsta pasākumi,  kurus

realizē Rīgas speciālā internātpamatskola

2.Mācīšānās un garīgās veselības traucējumi psihiatra

skatījumā

3.Izglītojamo mācīšanās un garīgās veselības traucējumu datu analīze skolas ietvaros - Rīgas speciālās internātpamat-

skolas pieredze

4.Diskusija

5.Iepazīšanās ar skolu.

Lasīt tālāk »

Speciālistu konsultācijas

2016.12.01. 15:36

Skolas speciālisti ( logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, psihiatrs ) veic agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, sniedz konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pedagogiem un citiem interesentiem speciālās izglītības jautājumos.

Pieteikties darba dienās no 9.00 līdz 16.00 pa tālruni 67261388

Lasīt tālāk »

KARJERAS NEDĒĻA 2016

2016.10.05. 13:00

KARJERAS NEDĒĻA 2016

Lasīt tālāk »

Zinību dienas svētki - 01.09.16 - 10.00 (1.-9.KL.)

2016.08.31. 12:24

Lasīt tālāk »

Vasaras nometne

2016.06.14. 11:49

Vasaras nometne

    Nometne „Vasaras brīnumi”

   Rīgas speciālā internātpamatskola, Aglonas iela 57, Rīgā

    Norises laiks no 01.06.2016. – 23.06.2016.

Lasīt tālāk »

KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

2014.09.25. 12:34


KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Lasīt tālāk »

Atvērto durvju dienas

2014.02.05. 12:10


Atvērto durvju dienas Rīgas speciālajā internātpamatskolā.

2014. gada 27. februāra un 5. marta (11:00 – 18:00)

Rīgas speciālā internātpamatskola  izsludina Atvērto durvju dienas , lai  vecāki varētu klātienē apskatīties  iestādi un iepazīties ar iestādes personālu.

Lasīt tālāk »

Rīgas speciālās internātpamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes

2013.11.13. 12:17

Sēdes protokols Nr. 1

Lasīt tālāk »

Audzināšanas darba plāns 2013./2014.m.g.

2013.09.30. 12:27

Audzināšanas darba plāns 2013./2014.m.g., 1. semestris.

Lasīt tālāk »

Skolas pašvērtējuma zinojums 2013.g.

2013.09.13. 11:40

Skolas pašvērtējuma zinojums 2013.g.

Lasīt tālāk »

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

2013.09.13. 11:37

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Lasīt tālāk »