Speciālistu konsultācijas

2016.12.01. 15:36

Skolas speciālisti ( logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, psihiatrs ) veic agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, sniedz konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pedagogiem un citiem interesentiem speciālās izglītības jautājumos.

Pieteikties darba dienās no 9.00 līdz 16.00 pa tālruni 67261388