Seminārs ‘’Izglītojamo ar speciālām vajadzībām agrīna atpazīšana vispārējās pamatizglītības iestādē"

2017.03.20. 11:28

21.03.2017.

14.00 - 16.30

‘’Izglītojamo ar speciālām vajadzībām agrīna atpazīšana vispārējās pamatizglītības iestādē’’

1.daļa

Mērķauditorija – vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas direktoru  vietnieki izglītības jomā, sākumskolas MK vadītāji

Tēma

1.Izglītības programmas un atbalsta pasākumi,  kurus

realizē Rīgas speciālā internātpamatskola

2.Mācīšānās un garīgās veselības traucējumi psihiatra

skatījumā

3.Izglītojamo mācīšanās un garīgās veselības traucējumu datu analīze skolas ietvaros - Rīgas speciālās internātpamat-

skolas pieredze

4.Diskusija

5.Iepazīšanās ar skolu.