11. paziņojums par iepirkumu

2017.10.23. 10:10

07.11.2017.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētāju pretendentu SIA KANGAR un piešķirt viņam līguma slēgšanas tiesības.

 

07.11.2017.g. noslēgts līgums Iepirkumā „ Mēbeļu piegāde Rīgas speciālajai  internātpamatskolai” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar SIA KANGAR . Kopējā līgumcena bez PVN21% ir EUR 9755,40(deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci EUR un 0,40centi). (Līgums pielikumā).

Līgums

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2017/2

Rīgas specialā internātpamatskola veic iepirkumu „Mēbeļu piegāde Rīgas speciālajai internātpamatskolai ”

Informācija par iepirkuma nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 22310578

Pielikums

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

1.Vēlamies noskaidrot nedaudz sīkāk par 7.pozīcijas stūra galdu ar atvilktņu bloku. Attēlā redzams arī dokumentu skapis, vai šis skapis jāiekļauj cenā? Ja jā, tad kādi ir šī skapja izmēri?

Pasūtītāja atbilde:

1.     Stūra galda (pozīcija 7.) cenā jāiekļauj dokumentu skapītis. Skapīša platums 500mm;

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
2. Un vai varam piedāvāt ekvivalentu laminātu? 

Pasūtītāja atbilde:

2.     Skolai būtiska lamināta ORECH TIEPOLO 8953 tekstūra, jo skola turpina klašu aprīkojumu kur jau ir daļa mēbeļu no augstāk minēta lamināta. Mēbeles tiek izgatavotas un iegādātas pa daļām papildinot esošās skolas budžeta ietvaros;

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

3.     Vai skapju mugursienas arī būs no 18mm lamināta, vai varam piedāvāt mugursienas no hdf?

Pasūtītāja atbilde:

3.     Skapju mugursienas var būt no hdf 3mm pieskaņotam lamināta tonim.
Ar cieņu iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Baranova


Lasīt tālāk »

10. paziņojums par iepirkumu

2017.10.04. 16:25

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2017/1

 Rīgas specialā internātpamatskola veic iepirkumu „Jaunās pasažieru automašīnas (8+1) piegāde Rīgas speciālajai internātpamatskolai ”

 Informācija par iepirkuma nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 22310578


Pielikumi:

Nolikums AUTO iepirkuma_RSIPS2017_01   

26.10.2017.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētāju pretendentu SIA Moller Auto un piešķirt viņam līguma slēgšanas tiesības.

 

30.10.2017.g. noslēgts līgums Iepirkumā „ Jaunās pasažieru automašīnas (8+1) piegāde Rīgas speciālajai  internātpamatskolai” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar SIA „MOLLER AUTO”. Kopējā līgumcena bez PVN21% ir EUR 30578,51(trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi EUR un 0,51cents). (Līgums pielikumā).

Pielikums

Lasīt tālāk »

9. paziņojums par iepirkumu

2015.03.24. 10:44

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2015/1


Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām”

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497 

Pielikumi:
Nolikums RSIPS2015-1
Rīgas specialā internātpamatskola Tehniskais finanšu piedāvājums
1. pielikums Pieteikums
2.1. pielikums
2.2. pielikums Apliecinājums
2.3. pielikums Produktu apraksta tabula. Paraugs 
3. pielikums RSIPS vērtējums
4. pielikums Līguma projekts-2

Rīgas specialās internātpamatskolas publiskā iepirkuma RSIPS2015/1 „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām”10.iepirkuma daļā „Maize un konditoreja” 4.pozīcijas sadaļā „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” frāzi „Produkts atbilst NPKS prasībām” uzskatīt kā PARRAKSTĪŠANĀS KĻŪDU

Rīgas specialās internātpamatskolas publiskā iepirkuma RSIPS2015/1 „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām” 2.iepirkuma daļā „Gaļa un gaļas produkti” 14.pozīcijas sadaļā „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” tekstu „Cīsiņi bērnu dabīgā apvalkā (aitas zarnā). Izgatavota no a/l liellopu un a/l cūkas gaļas ne mazāk kā 70%, olām, sausā piena, ar dabīgo stabilizātoru, bez sojas. Nav pieļaujams bērnu ēdināsanai neatbilstošs sastāvs ( nesatur ĢMO, MAG, E620-E650, sintētiskās krāsvielas) un  sāls saturs mazāk par 1,25g uz 100gr gaļas produkta. Iepakojums markēts (real.term., glabāš.temp., ražotājs, euro sertif.numurs) uzskatīt kā PARRAKSTĪŠANĀS KĻŪDU. Turpmāk 2.iepirkuma daļas „Gaļa un gaļas produkti” 14.pozīcijas sadaļu „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” tekstu lasīt sekojošā redakcijā: „ Elastīgas konsistences, satur vismaz 70% gaļas, nesatur mehāniski atdalītu gaļu, nav pieļaujams bērnu ēdināsanai neatbilstošs sastāvs (nesatur ĢMO, MAG, E620-E650, sintētiskās krāsvielas), sāls mazāk par 1,25g uz 100 g gaļas produkta.


30.06.2015.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētājiem pretendentus: SIA "Kapparis", SIA"Lietas MD", SIA "LANEKSS", SIA "S.A.V" un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības".


Lasīt tālāk »

8. paziņojums par iepirkumu

2014.02.20. 17:20

Identifikācijas numurs - RSIPS 2014/1

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumā.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497 
 
Pielikumi:
Atklātā konkursa nolikums
Specifikācija

07.05.2014.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētājiem pretendentus: SIA "VALKS", SIA"ŽABO", Z/S "Baltiņi", SIA "LANEKSS", SIA "S.A.V" un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības".

Lasīt tālāk »

7. Paziņojums par iepirkumu

2013.04.17. 14:06

Identifikācijas numurs - RSIPS 2013/2

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumā.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497 
 
Pielikumi:

Atklātā konkursa specifikācija
Nolikums

10.06.2013.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētājiem pretendentus: SIA "VALKS", SIA"ŽABO", Z/S "Baltiņš", SIA "LANEKSS", SIA "Sanitex Baltic Distribution", SIA"Zelta Vārpa 7" un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības".

Lasīt tālāk »

6. Iepirkums

2013.02.21. 13:35

Identifikācijas numurs - RSIPS2013/1

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu  „Mēbeles RSIPS vajadzībām”.

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumā.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497
 
Pielikumi:
Iepirkuma specifikacija
Iepirkuma rezultāts
 

Lasīt tālāk »

5. Paziņojums par iepirkumu

2012.11.13. 00:43

2012-05-18

Identifikācijas numurs - RSIPS2012/1

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu Atklāts Konkurss " Pārtikas produktu piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Pielikumi:
Nolikums AK2012-2013 .doc
Specifikācija 2012.-2013.g..xls

16.07.2012.g. pieņemts lēmums “Atzīt par uzvarētājiem pretendentus: SIA „VALKS”, SIA”ŽABO”, Z/S „Baltiņš”, SIA „LANEKSS”, SIA “Kabuleti Fruit”, un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības".

Lasīt tālāk »

4. Paziņojums par iepirkumu

2012.11.13. 00:41

2011-04-27

Identifikācijas numurs - RSIPS/2011/4

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu Atklāts Konkurss " Pārtikas produktu piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"
Iepirkuma klasifikatora numurs CPV-15000000 – 8

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Pielikumi:
Nolikums 2011-AK-4.doc
skolas fin.pied.2011.xls

12.07.2011.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētājiem pretendentus SIA „VALKS”, SIA”ŽABO”, SIA „Sanitex Baltic Distribution”, SIA „LANEKSS” un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības".

Lasīt tālāk »

3. Paziņojums par iepirkumu

2012.11.13. 00:39

2011-04-05

Identifikācijas numurs - RSIPS/2011/AK-1

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu par Atklāta konkursu " Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu iegādi Rīgas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011. - 2013.gadiem" 
Iepirkuma klasifikatora numursCPV-15000000 – 9, CPV-15100000-8, CPV-l5500000-3,05000000-5

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.
Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Pielikumi:
KONKURSS 2011-2013.doc
Tehn.specif.2011-2013.xls

procedūra pārtraukta 26.04.2011

Lasīt tālāk »

2. Informatīvais paziņojums par iepirkumu

2012.11.13. 00:36

2009-06-05

Identifikācijas numurs - RSIPS2009/PI - 2

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu par internāta ēkas 1.stāva divu klasu kosmētisko remontu ar daļējo pārbūvi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.g. 12.jūnijam plk. 9:00 skolas sekretārei.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Paziņojums par lēmumu 12.06.2009.

Publicēsanas datums 05.06.2009.

Identifikācijas numurs - RSIPS2009/PI-2

Rīgas speciālās internātpamatskolas iepirkuma komisija 2009.g.12.jūnijā pieņēma lēmumu par internāta ēkas 1.stāva divu klasu kosmētisko remontu ar daļējo pārbūvi slēgt līgumu ar SIA " KLS" par līgumcenu Ls 7000 ar PVN.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Lasīt tālāk »

1. Informatīvais paziņojums par iepirkumu

2012.11.13. 00:35

2009-03-19

Identifikācijas numurs - RSIPS2009/PI - 1

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu par internāta ēkas 1.stāva (labā puse) divu telpu(90m2) remontu 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.g. 25.martam plk. 10.00 skolas sekretārei.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

 Pazinojums par lēmumu 31.03.2009.g.

Publicēsanas datums 19.03.2009.g.

Identifikācijas numurs - RSIPS2009/PI-1

Rigas speciālās internātpamatskolas iepirkuma komisija 2009.g.31.martā pieņēma lēmumu par internāta ēkas 1.stāva(labā puse)divu telpu (90m2)remontu slēgt ar SIA"SOBUS" par līgumcenu Ls 8861,70

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497

Lasīt tālāk »