Rīgas speciālā internātpamatskola

Adrese: Aglonas iela 57, Rīga, LV-1057
Tālrunis: 67261388, fakss: 67261389