Par skolu

Informācija par skolas izglītības programmām

2016./2017.m.g. mācas skolēni 27 klašu komplektos.

2016./2017.m.g. skolā strādā 91 pedagogs.

Skolēnu skaits: 325

Skolā strādā 2 psihologi, pediatrs, psihiatrs, 2 sociālie pedagogi, medmāsa un 3 logopēdi.

Skolas direktore ir Tatjana Baranova.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Programmas kods: 21015621. (Akreditēta 19.02.2014.)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Programmas kods: 21015821(Akreditēta 19.02.2014.)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. Programmas kods: 21015721. (Akreditēta 19.02.2014.